Minirezervace obojživelníků v Palkovických hůrkách

23.08.2011 16:10

        Najít čistou vodu při toulce dnešní kulturní krajinou je dnes téměř zázrak. A takovým malým zázrakem je i mločí studánka, o kterou Český svaz ochránců přírody, základní organizace Alces, pečuje na Hukvaldsku. Poskytuje čistou pramenitou vodu náhodným kolemjdoucím i obyvatelům ze širokého, dalekého okolí. Aby lidé ve studánce nešlapali a neubližovali vzácným živočichům, a aby se jim lépe nabírala voda, postavili jsme nad studánkou rošt a nad výtokem vody ochranný dřevěný přístřešek. Prameniště studánky je kousek od ní, přímo u cesty. Lidé, co si jedou pro vodu si na něm rádi odstaví auto. Abychom tomu zabránili, postavili jsme okolo něj dřevěnou ohradu.


        Kromě mloků a páskovce může pozorný návštěvník v okolí studánky najít také vzácné rostliny, jako kapradinu laločnatou či orchideje bradáček vejčitý a kruštík drobnolistý. Víc informací o vzácných rostlinách a živočiších je na informačním panelu u prameniště.

 

        Úpravu mločí studánky provedla Základní organizace ČSOP Alces za podpory generálního partnera ČSOP RWE Transgs Net a společnosti Nestlé Česko, s.r.o., v rámci programu „RWE Transgas Net. Blíž přírodě.“ a projektu Pomoc lokalitám mloka skvrnitého.

 

—————

Zpět