Naučná stezka Rezavka

24.08.2011 22:15

        Přírodní rezervaci Rezavka tvoří komplex vzácných lesních, lučních a vodních biotopů, charakteristických pro údolní nivu řeky Odry, která pramení v Oderských vrších. Osu území tvoří trvale zvodnělé staré rameno Odry, které má spolu s napájecí strouhou Mlýnkou velký význam pro udržování místního vodního režimu, protože regulací Odry z let 1930 – 1970 jsou v daném úseku minimalizovány pravidelné záplavy. Strouha mlýnka je dokonce starší než známá Zlatá stoka na Třeboňsku.

        Přírodní rezervace Rezavka byla vyhlášena v roce 1998 a se svými 83,68 ha zaujímá místo v seznamu maloplošných chráněných území. Předmětem ochrany je lužní les kolem trvale zvodnělého slepého ramene Odry a rozsáhlé rákosiny na březích Vrbenského rybníka. Žije zde mnoho chráněných druhů rostlin nappr. sneženka podsnežník (Galanthus nivalis), lilie zlatohlávek (Lilium martagon) a kruštík modrofialový (Epipactis purpurata) a živočichů napr. čolek velký (Triturus cristatus) a skokan ostronosý (Rana arvalis). Významnost přírodní památky podtrhuje přítomnost vzácných druhů hub, jako je napr. ohnivec rakouský (Sarcoscypha austriaca), štavnatka narudlá (Hygrophorus leucophaeus), belochoroš jabloňový (Aurantioporus fissilis), ostropórka lužní (Oxyporus late-marginatus), pevník kaštanový (Lopharia spadicea) aj.
 

        Nový informační systém poskytuje návštěvníkům detailní informace o tom, jaké druhy ohrožených živočichů a rostlin se zde vyskytují. V severozápadní části rezervace u Vrbenského rybníka byla navíc instalována ptačí pozorovatelna nejen pro environmentální výchovů žáků, ale i pro širokou veřejnost.

                       

 

        Projekt zrealizovala základní organizace ČSOP Alces ve spolupráci s RWE Transgas Net, generálním partnerem ČSOP v rámci projektu „RWE Transgas Net. Blíž přírodě.“ a za podpory dotačního programu KÚ MSK na podporu aktivit v oblasti životního prostředí Moravskoslezského kraje.

                         

                                                                                               

—————

Zpět