Ramsarská úmluva

20.02.2012 10:58

ÚMLUVA o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva byla přijata v Ramsaru ( Irán) 2.února 1971.

Text Ramsarské úmluvy ve Sbírce zákonů č.396/1990

Informace o wetlandech na světě zísáte na web. strankách Googlu www.wetlands.org/reports/rammap/mapper.cfm

Základní povinnost signatářů :

Ukládá členským zemím vyhlásit na svém území minimálně jeden mokřad mezinárodního významu, který svými přírodními hodnotami odpovídá schváleným kritériím a zařadit ho do seznamu mokřadů mezinárodního významu. Stát se tím rovněž zavazuje, že zapsaným mokřadům věnuje zvýšenou péči a ochranu

Mokřady v České republice evidované v Ramsarké úmluvě:

RS1: Šumavské rašeliniště - 3371 ha, zapsáno 1990

RS2: Třeboňské rybníky - 10 165 ha, zapsáno 1990

RS3: Břehyně a Novozámecký rybník - 923 ha, zapsáno 1990

RS4: Lednické rybníky - 665 ha, zapsáno 1990

RS5: Litovelské Pomoraví - 5122 ha, zapsáno 1993

RS6: Poodří - 5450 ha, zapsáno 1993

RS7: Krkonošská rašeliniště - 230 ha, zapsáno 1993

RS8: Třeboňská rašeliniště - 1100 ha, zapsáno 1993

RS9: Mokřady Dolního Podyjí - 11500 ha, zapsáno 1993

RS10: Mokřady Pšovky a Liběchovky - 350 ha, zapsáno 1998

RS11: Podzemní Punkva – 1.57 ha, zapsáno 2004

RS12: Krušnohorská rašeliniště – 11224 ha, zapsáno 2006

 

Význam mokřadů :

Představují přirozenou zásobárnu vody v krajině. Mají značnou retenční schopnost v případě nadměrných  srážek. Poskytují vhodné podmínky pro existenci specifických mokřadních organismů.Jsou přirozeným prostředím celé řadě rostlin a živočichů pro život v mokřadech přizpůsobených.Je to jeden z největších fondů genetické biodiverzity.Patří mezi tři biotopy s největší biologickou aktivitou (po deštných pralesech a korálových útesech).Pro tyto a jiné důvody jsou mokřady považovány za vysoce cenné biotopy. Jejich počet i rozloha, na které se vyskytují, však ubývá. 

—————

Zpět