O nás

23.08.2011 20:59

Středisko přírodovědců, jako jedno z detašovaných pracovišť Střediska volného času Korunka, pořádá programy environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Kromě množství kroužků zaměřených především na přírodovědnou tématiku, které jsou nabízeny dětem už od mateřských škol a pořádání ekologických dnů, se mohou také školy účastnit exkurzí do zvláště chráněných území (PR Rezavka, CHKO Poodří aj.) v Ostravě s odborným výkladem. Jednou z nejvýznamnějších akcí Střediska přírodovědců je pravidelné pořádání akce Den Země a neméně důležitých akcí jako biologické a chemické olympiády a středoškolská odborná činnost. Zájemci se mohou o víkendech také účastnit Klubu cestovatelů, který navštěvuje přírodní zajímavosti a zoologické zahrady u nás i ve světě, výstav hub, kaktusů a sukulentů.

                    

—————

Zpět