Informace o nás

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 73/18

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

 

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP ALCES

Adresa sídla ZO: Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava Zábřeh
IČ:

75093081  

Statutární zástupce:

 

Předseda: RNDr. Jan Mayer, tel: 733 726 250

hospodář : Ing. Jana Mayerová

Jednatel: Daniel Ptáček, tel: 773 151 127

Kontakty pro veřejnost:

e-mail: zo.csop.alces@email.cz

Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

- provádění přírodovědných průzkumů

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání veřejně přístupných osvětových kampaní (Ukliďme svět, Setkání s přírodou, Festival ptactva)

- doprovodné akce ke Dni Země

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Naučná stezka PR Rezavka

Počet členů: 22
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní uzemí obce: Ostrava, Krásná pod Lysou Horou, Palkovice, Hukvaldy.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD06-1751 od 18.8.2006