NAŠE STŘEDISKA

Činnost ZO ČSOP Alses probíhá na níže uvedených střediscích:

Středisko Ostrava

Středisko Palkovické hůrky, Minirezervace obojživelníků

Středisko Na pasíčce, Krásná pod Lysou horou, Beskydy