Ukliďme svět

12.03.2017 09:01

                                                                    

Jako každým rokem, i letos jsme pomáhali uklízet svět v rámci celosvětové kampaně Clean up the World. V jarním termínu jsme uklízeli PR Rezavka, s myslivci jsme uklízeli PR Polanský les, žáci ZŠ Porubská nám pomáhali úklízet vodní tok Zábřežka , studenti SPŠ chemické a gymnázia v Ostravě Zábřehu uklízeli břehové porosty řeky Odry. Klasicky nejvíce bylo opět PET lahví,  ale ve velkém množství byly odpady , které zanechali v přírodě bezdomovsi ať už to byly pozůstatky po pálení kabelů (Rezavka) nebo vybavení pokoje – televize,pohovka v Zábřežce. Úklidu se zúčastnilo celkem 151 osob od dětí z mateřské školy , žáků a studentů i veřejnost.


V podzimním termínu jsme opět nastoupili na klasická místa (PR Rezavka, PR Polanský les,Zábřežka, NPR Polanská niva) a opět bylo co odvážet, ale bylo toho méně než na jaře. Každopádně největší účast byla na úklidu cyklostezky z Polanky do Svinova a zde opět zabodovala ZŠ gen.Škarvady z Poruby pod vedením p. uč. Mgr. Recové, která letos přivedla nejen své žáky,ale i žáky dalších tříd s pedagogy a dokonce i rodiče. Dokonce jsme se dostali do novin ( Moravskoslezký den – Zábřežka) a televize Fabex ( PR Polansý les) . Podzimní akce se zúčastnilo 79 osob.       


Poděkování jako každým rokem patří OZO Ostrava ( V.Karasová), opět nás zásobili rukavicemi a odměnami, z DMarktu jsme obdrželi rukavice  a z ÚR ČSOP nám poskytli pytle, rukavice a odměny. Díky tomu, že odpad se snažíme separovat už v průběhu akce, do sběrného dvora dodáváme minimálně 60% odpadu k další recyklaci.

—————

Zpět